Nettverk For Fjord- og Kystkommuner (NFKK)

Nettverk for fjord- og kystkommuner ble opprettet i 2009. De ønsket oss en arealavgift (naturressursavgift). Vi ønsket å få noe igjen for arbeidet med å tilrettelegge og forvalte sjøarealene våre

Med den nye hjemmesiden ønsket de å legge vekt på nyheter fra NFKK, samt en enkle måte å promotere aktuelle hendelser til medlemmer. De ønsket også en kartløsning som gir en oversikt over alle medlemmene langs kysten.

Lansert

2018

Besøk kunden

N

Design og utvikling

N

Kartløsning

N

Nyhetsbrev

N

Facebook feed

nfkk