Avtalevilkår – 7.490,- + mva

Vi i FullCtrl Online vil alltid prøve å gjør vårt beste for kundene våre. Alle tvister og uenigheter skal alltid prøves å ordnes på en måte slik at begge parter blir fornøyde. Men som alle vet kan uenigheter oppstå. Vi har prøvd å gjøre avtalevilkårene våre så enkle og forståelig som mulig.

Generelle avtalevilkår for FullCtrl Online

Denne avtalen omfatter kunder som bestiller vårt hjemmesidetilbud til kr 7.490,- + mva. Når kunden eller ansatt / styremedlem med signaturrett har svart vår bestillingsepost med «Ok ihht. avtale» ansees avtalen som inngått. I henhold til norsk lov må alle våre kunder være 18 år eller eldre for å kunne handle hos FullCtrl Online.

Pris

Avtalen koster 7.490,- + mva og inkluderer

  • Design av ny hjemmeside
  • Implementering av kundens tekst, bilder og annen info kunden ønsker å implementere
  • Ubegrensede revisjon av siden til kunden er fornøyd
  • Installering av siden på kundens domene

Dersom kunden ønsker endringer på hjemmesiden etter at den er betalt og opplastet til kundens domene, vil dette faktureres med fastpris dersom ikke annet er avtalt.

Skulle kunden trekker seg fra avtalen før produktet er ferdig, vil FullCtrl Online fakturere kunden umiddelbart for avtalt pris dersom ikke annen avtale foreligger.

Betaling/ mislighold

Kunden blir fakturert når siden er installert på eget domene, og / eller kunden har mottatt administratorrettigheter. Ved utsendelse av faktura er det oppgitt en betalingsdato. Grunnet muligheter for kopiering og at kunden betaler etter endt levert produkt har vi satt betalingsfristen til 7 dager. Skulle du ha problemer med å holde denne så gi oss en lyd. Selv om faktura er utsendt betyr ikke det at vi slutter å jobbe med nettsiden din.

Ved mislighold av denne betalingsdatoen vil den bestilte tjenesten kunne stenges etter 10 dager etter betalingsfristen, forutsatt at tjenesten fungerer. Når fullstendige innbetalinger er registrert hos oss vil vi automatisk åpne tjenestene igjen. Ved utsending av purring vil utsendingprosedyrer, renter og gebyrer følge norsk lovverk.

Ansvar / erstatningsansvarlig

Da vi ikke hoster siden vil fullCtrl Online fraskriver seg ethvert ansvar ved innbrudd / hacking på serveren fra uautoriserte personer som kan medfører tap av filer og annet innhold i kundens webhotell, og vi kan heller ikke holdes ansvarlig for e-post som ikke har kommet frem, gått tapt eller blitt slettet.

Ellers håper vi alle vil være snille og greie. Vi har som mål å gi våre kunder en best mulig tjeneste til en best mulig pris men vi vet også at vi ikke er perfekte. Er det noe du ikke liker med tjenesten vår så hører vi gjerne fra deg. Det er med konstruktiv kritikk vi blir bedre. 

Med Vennlig hilsen

Alle oss i FullCtrl Online!

Sist endret 15.08.2017